106. Kolegij Župana - 31.8.2015.

Dnevni red

 1. Nacrt prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 2. Prijedlog
  a) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola za 2015. godinu
  b) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja srednjih škola za 2015. godinu
  c) I. izmjena i dopuna Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova za 2015. godinu
 3. Prijedlog odluke o imenovanju članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
 4. Prijedlog za pokroviteljstvo 9. Učkarskog sajma
 5. a) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
  b) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za izradu Prijedloga rasporeda odobrenih sredstava fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014.
  c) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Povjerenstvo za odabir i ocjenu zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu komercijalizacija inovacija
  d) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Povjerenstva za odabir projekta unapređenja i razvoja lovstva za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Statuta Osnovne škole "Fran Krsto Frankopan", Krk
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu