105. Kolegij Župana - 24.8.2015.

Dnevni red

 1. a) Informacija o prikupljanju ponuda poslovnih banaka za sudjelovanje u programu kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije – Poduzetnik u poljoprivredi 2015.
  b) Nacrt prijedloga Odluke o osiguranju novčanih sredstava namjenski za subvenciju kamata za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015." za razdoblje 2015. - 2027. godine
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima za podnošenje zahtjeva za program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015"
  d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu programa kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije "Poduzetnik u poljoprivredi 2015."
 2. Nacrt prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Ustanove "Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora"
 3. Razmatranje ponude trgovačkog društva Proleasing d.o.o. u likvidaciji za ostvarenje prava prvokupa nekretnine zaštićene Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 4. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta "Thalassotherapie" Opatija - specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
 5. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Željka Škrabec, dr.med.dent., zdravstvena djelatnost dentalne medicine na području grada Raba
 6. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe
  - Jasna Kušer, dr.med.spec., školske medicine, zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu