104. Kolegij Župana - 27.7.2015.

Dnevni red

 1. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 2. Izvještaj o radu upravnih tijela Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj –lipanj 2015. godine
 3. Izvještaj o izvršenju Plana nabave Primorsko-goranske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2015. godine
 4. Informacija o provedbi projekta "Otok Unije - samoodrživi otok"
 5. Informacija o tijeku priprema za organizaciju IV. Međunarodnog Invest foruma
 6. a) Izvješće o prikupljanju ponuda banaka za iskazivanje interesa za uključivanje u provedbu programa kreditiranja "Kvarner Family 2015" na području Primorsko-goranske županije
  b) Nacrt prijedlog Odluke o osiguranju novčanih sredstava za subvenciju kamata za Program kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. – 2020. godine
  c) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
  d) Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa kreditiranja "Kvarner Family 2015." na području Primorsko-goranske županije
 7. Prijedlog odluke o odabiru programa razvoja malih poslovnih zona za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 8. Prijedlog rasporeda proračunskih sredstava za realizaciju programa Ureda za mlade Primorsko-goranske županije - poticanje samozapošljavanja, socijalnog poduzetništva i zadrugarstva na području Gorskog kotara i Liburnije
 9. Prijedlog rasporeda sredstava namijenjenih za tekuće donacije sa svrhom sufinanciranja manifestacije "Ribarski dani -Baška 2015"
 10. Prijedlog rasporeda sredstava za sufinanciranje programa/projekata neprofitnih organizacija od općeg značaja za Primorsko-goransku županiju
 11. Informacija o prestanku prava korištenja Doma zdravlja Primorsko-goranske županije na nekretnini označenoj kao k.č. br. 5763, k.o. Belgrad
 12. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje projekta rekonstrukcije i nadogradnje objekta "H" medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapie Crikvenica
 13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Upravnog odbora za provedbu projekta "Mala Barka" i imenovanju njegovih članova
 14. Informacija o aktivnostima za uspostavu županijske i međužupanijskih linija u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Cres na I. izmjene i dopune Godišnjeg programa rada i razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja za 2015.godinu
 16. Prijedlog rasporeda sredstava za financiranje usluga pripravnosti baromedicine Poliklinike Oxy - Poslovnica Crikvenica u turističkoj sezoni 2015. godine
 17. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe – ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Žeravica", Grad Bakar, djelatnost   zdravstvene njege u kući
 18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta
  a) Medicinske škole u Rijeci
  b) Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja Rijeka
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu