103. Kolegij Župana - 20.7.2015.

Dnevni red

 1. Izvještaj o provedbi Razvojne strategije Primorsko-goranske županije 2011. – 2015. za 2014. godinu
 2. a) Informacija o provedbi projekta "e-Županija"
  b) Prijedlog izmjene i dopune dinamičkog plana realizacije 3. faze projekta "e-Županija"
  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Projektnog tima za koordinaciju i provedbu projekta "e-Županija"
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Partnerskog vijeća Primorsko-goranske županije
 4. a) Prijedlog odluke o odabiru projekata kojima će se sufinancirati priprema projektne dokumentacije iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
  b) Prijedlog odluke o odabiru programa / projekata ravnomjernog razvitka za sufinanciranje iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 5. Prijedlog izmjene Plana dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 6. a) Prijedlog odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Gorskog kotara u veljači 2014. godine
  b) Nacrt prijedloga Odluke o rasporedu odobrenih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije za ublažavanje šteta od elementarne nepogode na području Grada Čabra u veljači 2014. godine
 7. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u Razdjelu 5 - Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 8. Prijedlog rasporeda sredstava za aktivnosti usmjerene poticanju razvoja udomiteljstva na području Primorsko-goranske županije
 9. Prijedlog odluke o rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara
 10. Prijedlog odluke o prestanku koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe –Marica Smokrović-Frankić, dr.med.,spec.opće medicine, zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine
 11. Prijedlog za pokroviteljstvo 6. Solo Positivo Film Festivala 2015 u Opatiji
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske uprave za ceste za sklapanje
 13. Prijedlog rasporeda sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu za sanaciju štete nastalu uslijed štetnog događaja na objektu Srednje škole za elektrotehniku i računalstvo i Elektroindustrijske i obrtnike škole Rijeka
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu