102. Kolegij Župana - 13.7.2015.

Dnevni red

 1. Informacija o statusu ugovora u vezi s udruživanjem novčanih sredstava namjenski za sufinanciranje promotivne kampanje oglašavanja sa zračnim prijevoznicima u 2015. godini
 2. Prijedlog raspodjele sredstava trgovačkom društvu "Zračna luka Rijeka" d.o.o.
 3. Prijedlog rasporeda kapitalne donacije Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije
 4. a) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Medicinske škole u Rijeci
  b) Nacrt prijedloga Odluke o promjeni sjedišta Strojarsko brodograđevne škole za industrijska i obrtnička zanimanja, Rijeka
 5. Prijedlog plana pozivanja članova Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ugostiteljskoj školi Opatija za odobrenje molbe za prijevremenom otplatom stana Ljerke Ivanić
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ivanke Trohar Fužine za ustupanje na korištenje zgrade Područne škole Vrata Općini Fužine, bez naknade
 8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta „Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera“
 9. Izvještaj o provedbi projekta "Rekonstrukcija i nadogradnja objekta "H" medicinsko-rehabilitacijskog centra Thalassotherapia Crikvenica" za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2015. godine
 10. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Castello, Općina Lovran
 11. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Maračol, otok Unije, Grad Mali Lošinj
 12. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrište Ilovik, otok Ilovik, Grad Mali Lošinj
 13. Davanje mišljenja na Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje gumenog grada (aquaparka) na dijelu akvatorija ispred plaže Rova u Općini Malinska-Dubašnica
 14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za zaključivanje ugovora br. 5/2015 o izradi glavnog projekta dogradnje lukobrana u luci Krk
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu