100. Kolegij Župana - 29.6.2015.

Dnevni red

 1. a) Izvješće o radu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu
  b) Izvješće o radu Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije za 2104. godinu
 2. Nacrt prijedloga Odluke o usvajanju završnog izvješća o provedbi i rezultatima programa kreditiranja poduzetnika "Poduzetnik u PGŽ-2014"
 3. a) IV. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Uređenje šetnice oko Lokvarskog jezera"
  b) IV. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi"
  c) IV. Izvješće Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen"
  d) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Pozornica i interpretacijski centar Ronjgi" (Općina Viškovo)
  e) Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za praćenje razvojnog projekta "Muzej Apoksiomen" (Grad Mali Lošinj)
 4. Prijedlog izmjena Upute o provođenju kontrola na licu mjesta kod krajnjih korisnika transfera iz Proračuna Primorsko-goranske županije
 5. Prijedlog dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 6. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u razdjelu 05 – Upravni odjel za odgoj i obrazovanje
 7. Prijedlog raspodjele sredstava Gradu Čabru za sufinanciranje uređenja Doma 43. Istarske divizije u Čabru
 8. Prijedlog za davanje suglasnosti dijelu osnovnih i srednjih škola na visinu iznosa povećanih troškova obrazovanja u školskoj 2015/2016 godini
 9. Prijedlog odluke o određivanju troškova školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja EU u školskoj 2015/2016 godini u dijelu srednjih škola Primorsko-goranske županije
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za davanje u zakup dijela poslovnog prostora u Delnicama, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 1
 11. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe – mr.sc. Irena Bonifačić, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine
 12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Primorsko-goranske županije za nabavu medicinske opreme UTZ uređaj za radiološku ordinaciju u Opatiji Ispostava Opatija
 13. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na privremeni Statut Osnovne škole Omišalj
  b) Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu diobene bilance
 14. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju Projektnog tima za vođenje razvojnog projekta:
  a) Izgradnje školske sportske dvorane OŠ dr. Andrije Mohorovičića Matulji
  b) Izgradnje škole i školske sportske dvorane OŠ F. Krsto Frankopan Krk, PŠ Baška
  c) Izgradnje školske sportske dvorane OŠ dr. Branimira Markovića, Ravna Gora
  d) Sanacije zgrade Prometne škole Rijeka
  e) Rekonstrukcije zgrade Strojarsko-brodograđevne škole u Rijeci
 15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za hitnu medicinu Primorsko–goranske županije
 16. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prijavu projekata unapređenja i razvoja lovstva za dodjelu tekućih donacija iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2015. godinu
 17. Prijedlog rasporeda dijela proračunskih sredstava u programima iznad zakonskog standarda osnovnoškolskih ustanova za "Novigradsko proljeće 2015."
 18. Prijedlog rasporeda sredstava za izradu poljskih putova na području Grada Cresa u 2015. godini
 19. Prijedlog izmjene Programa održavanja sportskih objekata u Gorskom kotaru od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju u 2015. godini
 20. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti na području Primorsko-goranske županije
 21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja javne zdravstvene službe Vilim Zimmermann, dr.med.dent., Grad Rijeka, djelatnost dentalne medicine
 22. Prijedlog za pokroviteljstvo 16. susreta umirovljenika na Platku 4. srpnja 2015. godine
Zapisnik s donesenim aktima
ispiši stranicu ispiši stranicu